คาสิโนหรรษาบนเรือ

ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ อาจารย์สเซนเตอร์ )
18.00 น.

เรือล่องออกมาจากท่าเรือมารีน่า เบย์ คุณครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ภายหลังจากทุกคน ฝึกซ้อมการระบบรักษาความ
ไม่มีอันตรายของท่าเรือตามกฏของการหลอกลวงงเรือสากลแล้ว จากนั้น สามารถ กินมื้อเย็นในร้านอาหาร
หลัก

จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกกินอาหาร บุฟเฟ่ นานาประเทศ ได้ตามสะดวก
ต่อไป

หรือดูการแสดงที่ห้องโชว์หลัก รวมทั้งดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งยังลําเรือ แล้วก็พักตามสบาย
( ภายหลังเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้ว ร้านขายของไม่เสียภาษีจะเปิดให้บริการและก็ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )
วันที่ 2 ท่าเรือเรดัง ประเทศมาเลเซีย
11.00 น.

เรือจอดเทียบท่าเรือ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางทะเล บุคลากรแจ่มแจ้งเวลาออกมาจากเรือรวมทั้งสถานที่
นัดเจอบนเรือ

ส่วนท่านที่สบายเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือข้างหลังเวลาเรือหยุด 1 ชั่วโมงในรอบๆ
ท่าเรือ พอร์ตคลังเก็บของจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกสนานกับ

กิจกรรม บาคาร่าออนไลน์ ต่างๆที่ดินเรือตระเตรียมไว้ให้ทั้งวันโดยสามารถมองได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในทุกวันที่
ห้องเช่าของท่าน

20.00 น. เรือล่องออกมาจากท่าเรือ ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นเหมาะร้านอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่าน
ตรงเวลาจองของท่านว่าจะเป้่นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. จากนั้น มองการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะ

โชว์สองรอบร่วมกันหมายถึง20.00 หรือ 22.00 น. จากนั้นพักตามความสะดวก
วันที่ 3 ท่าเรือสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
10.00 น.

อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางปลายที่มีของขายมากรวมทั้งเต็มไปด้วยนักเดินทางแบบแบ็คแพค สามารถเยี่ยมชมวัดใหญ่
ประจําเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิดหัวใจของคนในเมืองได้ สําหรับท่านที่

ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางน้ำ บุคลากร
แจ่มแจ้งเวลาออกมาจากเรือรวมทั้งสถานที่นัดเจอบนเรือ ส่วนท่านที่

สบายเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือข้างหลัง
เวลาเรือหยุด 1 ชั่วโมงในรอบๆท่าเรือ พอร์ตคลังเก็บของจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในเมืองอีกด้วย ท่านใด